ВІТАЄМО ВАС НА БЛОЗІ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ ЗОШ № 1 - ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю

Модель Школи сприяння здоров'ю

Пояснення
концептуальної моделі Школи сприяння здоров’ю
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Проблема збереження здоров'я населення все більш чітко усвідомлюється представниками системи освіти як професійно значуща. Це пояснюється, насамперед, тим, що саме поняття «здоров'я» стало трактуватись більш широко, ніж проста відсутність захворювання, у нього все частіше вкладається соціокультурний зміст: сучасні визначення здоров'я включають такі компоненти, як суб'єктивне благополуччя та відповідальна поведінка. Здоров'я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціально-психологічна адаптація у значній мірі визначаються умовами її життя, насамперед умовами її життя у школі.
Отже, ні в кого не викликає сумнівів той факт, що суспільству потрібні здорові люди, тому одним із важливих педагогічних завдань є виховання здорових членів суспільства. Проблема  здорової дитини, формування позитивного ставлення до свого здоров’я стала актуальною і для нашого навчального закладу, яка охоплює як навчальну, так і виховну роботу. Педагогічний колектив Мелітопольської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів № 1 до висновку необхідності активних дій по збереженню здоров’я учнів, формуванню в них потреби в здоровому способі життя.
Поштовхом до створення  цієї моделі Школи сприяння здоров’ю стала негативна динаміка захворюваності дітей за результатами профілактичних медичних оглядів. 
Шкільну концептуальну модель ЗОШ І - ІІІ ст. № 1 спрямовано на засвоєння учнями, батьками та вчителями школи основ культури здоров'я, зменшення захворюваності школярів, підвищення рівня їхньої фізичної й розумової працездатності, успішності та якості знань, створення сприятливих умов для всебічного розвитку здорової компетентної  особистості.
      Основою моделі є  учень, який розглядається як цілісна компетентна особистість в умовах динамічного оточення, бо більшість дітей, прийшовши до школи, вже ма­ють певний діагноз, тому, ми вважаємо,  одним із го­ловних завдань нашого навчального закладу має бути підтримання та поліпшення здоров'я дітей.
Модель Школи сприяння здоров’ю  ЗОШ № 1  сприяє індивідуальному розвитку компетентної особистості в умовах ситуації вибору шляхів розвитку, саморозвитку на основі стійкої потреби бути здоровим, зберігати і зміцнювати власне здоров’я.

   Отже, модель Школи сприяння здоров’ю - це цілісна система, єдність і взаємозв’язок усіх компонентів, які ведуть до формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Комментариев нет:

Отправить комментарий